UPcycle, masterscriptie

Hoe onbestemd wordt herbestemd

Onderzocht is hoe voormalige steenfabrieken als element in het rivierenlandschap behouden kunnen blijven. De oplossing is hierbij gevonden in een toekomstbestendige herbestemming. De steenfabriek wordt daarbij omgevormd van een gebouw dat specifiek ontworpen is voor het bakken van stenen, naar een generiek gebouw waar in de tijd verschillende functies in kunnen worden ondergebracht. De karakteristieken van de steenfabriek worden vastgelegd in een permanent kader. De introductie van een nieuw “rookkanaal” maakt, ongeacht de nieuwe functie, het oorspronkelijke functioneren ervaarbaar.

Datum

2010-2011

Docenten

prof.ir. J. Westra
J. Timmers Arch. AvB
G.A.A. Voskuilen

Locatie

TU/e Eindhoven

Documentatie

scriptie
presentatieReacties zijn gesloten.